Court Road Surgery

01446 733181

Welsh Translation Update

Coronavirus; we predict that information and advice for us and our patients will change constantly and perhaps at short notice. We apologise that due to these pressures a Welsh translation will be not be possible for every update on our website/social media.

Coronafeirws;  gallwn ragweld bydd y wybodaeth a’r cyngor i ni a’n cleifion yn newid yn gyson ac efallai ar fyr-rybudd. Rydym yn ymddiheuro os na fydd cyfieithiad Cymraeg ar gael I bob diweddariad ar ein gwefan/cyfryngau cymdeithasol o ganlyniad I’r pwysau hyn.